OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prevence a ochrana před povodněmi a suchem

20. ZÁŘÍ 2016

Již podruhé se Brně sejdou  zástupci  dvou moravských povodí – Povodí Moravy a Povodí Odry spolu se zástupci MŽP, MZ a dalších významných institucí, se zástupci měst a obcí ležících v obou povodích. Cílem setkání je poskytnout celkový pohled  na současný stav hospodaření s vodou. Jedná se jen o protipovodňová opatření, ale vystupuje do popředí velmi důležité hospodaření s vodou pro dobu sucha, což se nejvíce projevilo v loňském roce. Setkání odborníků a zástupců měst a obcí u kulatého stolu je významnou akcí v regionu, o které informovala řada médií včetně ČT1. Plynulost diskuze zajišťuje profesionální moderátor z ČT24.

 • TÉMATA DISKUZE

  • Voda jako základ života a hospodaření s ní
  • Stále více nám hrozí dlouhá období sucha. Jak se proti němu bránit a jaká vhodná opatření proti němu zavádět?
  • Aktuálně připravované projekty Povodí Moravy, s.p. a povodí Odry, s.p.
  • Dotační programy k přípravě a realizaci protipovodňových opatření v konkrétních situacích
  • Výstavba vodní nádrže Nové Heřminovy

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze
  12:15 oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na káv

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • SFŽP ČR
  • Český hydrometeorologickýústav
  • Povodí Moravy, s.p.
  • Povodí Odry, s.p.
  • VUT Brno
  • ČVUT Praha

Termín konání: 20.září 2016, 8:30 – 12:15 hod.
Místo konání: Hotel AVANTI, Střední 549/61, Brno – Ponava

Mediální partner

Moravské-hospodářství

Kontaktujte nás

Vojtěch Koukal
obchodní ředitel
 • Jak Vám mohu pomoci

  Navrhnu Vám kampaň, která Vám pomůže navázat lepší osobní vztahy s klienty. Jsem tu pro Vás.

  Gsm: 774 112 138

  Tel.: 542 425 239

  E-mail:
  v.koukal@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

Jana Hrstková
Produkční, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 006 094

  Tel.: 542 425 231

  Email: j.hrstkova@magnusregio.cz

Edita Karásková
Produkční, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 893 273

  Tel.: 542 425 231

  E-mail: e.karaskova@magnusregio.cz