• IMG_6726 kopie

  Konference

  PRVOTŘÍDNÍ INFORMAČNÍ SERVIS NEJEN PRO STAROSTY


Konference Magnus Regio jsou synonymem kvality

Naše konference zaměřujeme na vzdělávání zástupců státní správy z oblasti práva, financí, dotací, informačních technologií, životního prostředí, sociálních služeb, dopravy, energetiky apod. Naše konference vycházejí přímo z požadavků ministerstev, svazů měst a obcí nebo přímo z řad starostů. Jako přednášející oslovujeme jak organizátory projektů, tak soukromé subjekty, které se podílejí nebo mají zájem se podílet na jejich realizaci.

Zaměřujeme se především na starosty, tajemníky a rozhodující představitele konkrétních úřadů. Velkou výhodou je naše přímá návaznost na všechny úřady v pěti moravských krajích a v kraji Pardubickém a Královéhradeckém, a to díky dvouměsíčníku Moravské hospodářství, jež vydáváme. Disponujeme nejen adresnou databází, ale i emailovou. To nám zaručuje efektivnější komunikaci. Klientům nabízíme možnost podílet se na obsahu konferencí nebo vlastní prezentaci.

ZDROJ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ
 • ŠPIČKOVÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

  Víme, že kvalita každé konference stojí a padá se zvolenými tématy a pozvanými spíkry. Za kvalitu těch našich dáme ruku do ohně. Zveme jen ty nejpovolanějších z řad vedoucích pozic na ministerstvech a státních institucí. Všechny prezentace pečlivě procházíme s našimi odbornými garanty – kovanými experty ve svých oborech.

 • PŘÍPADOVÉ STUDIE

  Nudné omílání teoretických pouček? S tím se na našich konferencích nesetkáte. Ctíme zásadu, že praxe je základ. Dbáme proto, aby jste mohli všechny informace, které na našich konferencích zazní, využít ve svém pracovním životě. O své zkušenosti se s Vámi podělí i kolegové – součástí každé konference je totiž několik případových studií.

IDEÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ KANÁL
 • ZARUČENÁ ÚČAST

  Sály na našich akcích rozhodně nezejí prázdnotou. Konference Magnus Regio se těší velké oblibě mezi starosty, představiteli státní správy i soukromého sektoru. Mnozí účastníci jsou jim věrni už několik ročníků. Můžete si tedy být jisti, že se Vám podaří oslovit Vaši cílovou skupinu.

 • OFICIÁLNÍ I NEOFICIÁLNÍ PREZENTACE

  Našim klientů nabízíme hned několik možností, jak oslovit potenciální obchodní partnery. Samozřejmostí je zařazení oficiální prezentace do programu konference nebo distribuce propagačních materiálů. Můžete ale využít například i možnost umístění prezentačního stánku nebo networkingu při přestávkách či společném obědě.

Co na konference říkají naši klienti

 • Za společnost ICZ a.s. děkuji za možnost zúčastnit se konference a prezentovat na téma automatické měřící systémy a agenda správy dopravních přestupků.Konferenci hodnotím jako velmi přínosnou, tematicky a obsahově přehlednou.Především s obsahovou částí jsem byl nad míru spokojen a odnesl jsem si pro svůj obor nové, zásadní informace.Celkové zajištění konference bylo na velmi vysoké úrovni, přičemž konference zůstala lidsky příjemná.Přeji mnoho dalších ročníků a těším se na budoucí spolupráci.

  Reference - bez fota - muž
  Aleš Šantora
  ICZ a.s.
 • Jako jeden z partnerů konference “Dotace a vodohospodářství” jsme se zúčastnili i my, firma Eurovision. Myslím si, že vedle větších akcí jako jsou veletrhy nebo vedle akcí pořádaných krajem je to velmi vhodná forma komunikace se zákazníky a partnery. Je přesně cílená na konkrétní požadovanou skupinu a tomu lze nastavit i obsah. Perfektní je i propojení s tištěným médiem, které prohloubí, rozšíří a prodlouží komunikační zásah.

  Aleš Pohl - Eurovision
  Aleš Pohl
  Eurovision
 • Při financování investic má pro banku zásadní význam dostatek informací o klientovi i prostředí, ve kterém se jeho činnost pohybuje. Pro oblast vodohospodářství, kde se často jedná o složité projekty z hlediska technologie i podmínek financování, to platí dvojnásob. Proto velmi oceňuji výběr řečníků a témat na konferenci “Dotace a hospodářství”, důraz na aktuální otázky a v neposlední řadě i prostor pro široké spektrum názorů na současný stav a budoucí rozvoj tohoto odvětví.

  Reference - bez fota - muž
  Miroslav Pavlas
  Komerční Banka
 • Z pohledu přednášejícího byla konference „Dotace a vodohospodářství“ velmi dobře připravena, a to jak po stránce organizační, tak i obsahové. Zástupci ze společnosti Magnus regio vystupovali na vysoké profesionální úrovni. Přednesenými prezentacemi bylo na společné téma vodohospodářství nahlíženo z různých úhlů pohledu. Tento způsob komunikace se žadateli OPŽP shledávám jako velmi přínosný.

  Lucie Matoušková
  Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Po účasti na několika odborných konferencích a dalších akcích pořádaných společností Magnus Regio bych vám rád poděkoval za vždy vysokou odbornou úroveň všech akcí, aktuální témata, kterým se věnujete, i za možnost setkání se zajímavými hosty. Přeji Vám mnoho úspěchů při přípravě dalších projektů a mnoho zajímavých témat i pro Moravské hospodářství, které se pro mě stalo cenným zdrojem informací.

  Petr Handl - RPG Real Estate
  Petr Handl
  RPG Real Estate
 • Moravské hospodářství je příležitostí pro významné a zajímavé projekty, které nemusí patřit mezi ekonomicky největší, ale i přesto je jejich představení touto formou přínosem. Morava má ve vydávání tohoto měsíčníku nemalou výhodu, protože ten svým čtenářům přináší aktuální a hodnotné informace. Nejen časopis, ale také webové provedení rozšiřují mediální prostor a poskytují naší společnosti možnost představit své výhody a přínosy municipalitám, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům.

  Jiří Bezděk - RWE
  Jiří Bezděk
  RWE
 • V rámci své profese navštěvuji často významné odborné konference z mého oboru. Některé z nich jsou i několikadenní a účastní se jich odborní specialisté z ČR i z jiných zemí. Vámi organizované akce mě mile překvapily po více stránkách. Především musím ohodnotit vysokou úroveň většiny přednášejících. Vysoce hodnotím celou přípravu a organizaci akcí, která předčila i řadu mezinárodních konferencí pořádaných jinými organizacemi v ČR i zahraničí.

  Vladimír Ketner - AŽD Praha
  Vladimír Ketner
  AŽD Praha
 • Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám a celému kolektivu spolupracovnic poděkoval za perfektní organizaci konference “Moravské obce a města 2012”. Konference byla po obsahové stránce výběrem tématických okruhů a přednášejících velmi zajímavá a jistě zaujala všechny zúčastněné zástupce moravských měst a obcí. Rovněž příprava veškeré propagace a reklamní prezentace byla z Vaší strany naprosto profesionální.

  Reference - bez fota - muž
  Pavel Sedláček
  Siteco Lighting
 • Vážené dámy, smekám před bravurní organizací a smyslem pro detail, který jsem měl možnost na několika vašich akcích obdivovat. Účast v pozici partnera mohu doporučit jakékoliv společnosti, která má zájem spojit své jméno s nejvyšší kvalitou. Jste bez nadsázky špičkou ve svém oboru, a proto věřím, že se naše spolupráce bude v nadcházejících letech rozvíjet.

  Reference - bez fota - muž
  Petr Novák
  Miracle Network
 • Dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za příkladnou organizaci naší účasti na Vašich akcích. Ve srovnání s jinými akcemi, na kterých jsme se účastnili, si dovoluji vyzdvihnout zejména profesionální vystupování pořadatelů, podpořené jejich snahou umožnit v rámci pořádané akce maximálně možný počet pracovních setkání s účastníky a tím propojit nabídku a poptávku prezentovaných služeb. Z hlediska účastníka akce se i péče o klienty jeví jako příkladná a bezchybná.

  Petr Míka - Artechnic-Schréder
  Petr Míka
  Artechnic-Schréder
 • Konference „Úspory energií pro města a obce“ se věnuje aktuálnímu a zároveň nejednoduchému tématu. Z pohledu organizace ji vnímám jako profesionálně připravenou, z pohledu obsahu pak z mého pohledu přinesla starostům a představitelům obcí a měst celou řadu praktických informací. Právě tento důraz na praktické aspekty úspor energií činí z této konference akci s vysokou hodnotou.

  Egon Čierný - Komerční banka
  Egon Čierný
  Komerční banka
 • Jménem Komerční banky bych Vám chtěla poděkovat za vysoce profesionální úroveň konference Energetické úspory pro města a obce, kde byla Komerční banka generálním partnerem. S ohledem na aktuálnost problematiky, která byla hlavním tématem konference, považuji přínos celé akce za významný, o čemž svědčil i vysoký počet a struktura účastníků.

  Květoslava Botková - Komerční banka
  Květoslava Botková
  Komerční banka

Pronikněte s konferencemi do médií.

Klikněte zde

Kontaktujte nás

Vojtěch Koukal
obchodní ředitel
 • Jak Vám mohu pomoci

  Navrhnu Vám kampaň, která Vám pomůže navázat lepší osobní vztahy s klienty. Jsem tu pro Vás.

  Gsm: 774 112 138

  Tel.: 542 425 239

  E-mail:
  v.koukal@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

Jana Hrstková
Produkční, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 006 094

  Tel.: 542 425 231

  Email: j.hrstkova@magnusregio.cz

Edita Karásková
Produkční, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 893 273

  Tel.: 542 425 231

  E-mail: e.karaskova@magnusregio.cz

Adresa

Magnus Regio Dvořákova 14, 602 00 Brno

Otevírací doba

Po – pá: 8:00 – 17:00

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva